Giới thiệu truyện

Nữ chính chết rồi trọng sinh trở lại, bắt đầu bước lên con đường báo thù . . .

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX