• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Thần Thoại, School Life, Comedy

Giới thiệu truyện

mối liên kết giữa 2 cô gái ( lần đầu thông cảm)

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX