• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Smut, Romance, Manhua

Giới thiệu truyện

được cải biến và dựa theo tiểu thuyết cuồng túm tiểu thê: tổng tài đại thúc ôm một cái

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX