• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : đang cập nhập
  • Thể loại : Shounen, Horror, Fantasy

Giới thiệu truyện

Dị Điểm Á Chủng SERAPH, toàn Sakura-face, ai fan Sakura vào này ;)

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX
>
s