Giới thiệu truyện

Đây là những bộ sưu tập các oneshots khác nhau, 4-komas và các câu chuyện bên lề của kodomo no jikan

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX