• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Hắc Bạch Team
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Action, Comic, Drama, Manhua, Romance

Giới thiệu truyện

Lâm xảo thân vi S cấp bảo phiêu, trừ liễu tình thương dạng dạng xuất loại bạt tụy (vũ lực trị), khước than thượng liễu trừ liễu vũ lực trị bạo bằng dạng dạng xuất loại bạt tụy (trí thương + tình thương) đích chủ nhân. Hai người gặp nhau, xem ai thuần phục ai

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX