• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Adventure, Comedy, Fantasy, Shounen

Giới thiệu truyện

nam chính đang chuẩn bị đi ngủ thì bị triệu hồi đến một thế giới khác làm vua pháp sư và hủy diệt nơi đây~~~

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX