• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Manga

Giới thiệu truyện

Câu chuyện về một thế giới nơi những siêu năng lực và ma thuật hiện hữu xung quanh chúng ta. ''Đô thị học viện với 2,3 triệu dân, nơi 80% là học sinh và từng trải qua ''Chương trình phát triển năng lực'' và tồn tại tại trong đó 7 Level 5 Câu chuyện về siêu năng lực gia đứng thứ 3 trong 7 Level 5 - Misaka Mikoto và em gái Kuroko- Người duy trì trật tự trong thành phố với tư cách là thành viên của J

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX
>
s