• Trạng Thái : Hoàn Thành
  • Nhóm dịch : Avatar fan page
  • Tác giả : Dark Horse Comics
  • Thể loại : Action, Comic

Giới thiệu truyện

Mẩu truyện nhỏ về Mai. Có thể coi là mở đầu cho phần Smoke and Shadow sắp ra mắt...

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX