Giới thiệu truyện

một ngày nọ, nữ tử hoàng kim độc thân đã gặp được hán tử cấp cốt khôi độc thân./n/đế quân đã sống mấy trăm ngàn năm mà vẫn độc thân, ngày đầu tiên kết thúc bế quan, liền bị đội trưởng trị an của thiên đình, lăng chỉ tích, nhắm trúng rồi./n/“vị mỹ nam này……”/n/“cút.”/n/lăng chỉ tích: có cá tính, mỹ nam à, ngươi đã thành công thu hút được sự chú ý của ta.

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX