Giới thiệu truyện

ảnh hậu diệp chân bất ngờ xuyên không tại lễ trao giải thưởng, vốn nghĩ đây là giới hạn của sự đen đủi, ai ngờ còn tráo đổi cơ thể với hoàng đế! giang sơn ngàn dặm ở phía trước, hậu cung ba ngàn phi tần đều trở thành của cô, ngay cả hoàng đế cũng trở thành "kiều thê" của cô. rất tốt, để ta trị quốc, cung đấu ngài đi! .........đợi đã, đống tấu chương sao cao như vậy? nhưng cái này phải xem hết sao?!

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX