• Chí Tôn Võ Đế
  • Điểm Review : 4.7/5
  • 1150 người đã theo dõi truyện này
  • 507243 lượt xem

Giới thiệu truyện

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX