Giới thiệu truyện

tu luyện mười mấy năm trời trở thành kiếm thần, sau khi luyện xong vì tìm sư phụ nên xuống núi và gặp...

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX