Giới thiệu truyện

này một đời dương nhãn, là văn khúc tinh hạ phàm. niên thiếu mệnh khổ dương mắt, một ngày ngẫu nhiên gặp được hồ tiên, triển khai một đoạn xuất sắc lữ trình. này một đời, hai người liệu có được hạnh phúc...

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX