• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Action, Manhua

Giới thiệu truyện

trên mảnh đất chết này, văn minh nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn./n/từng tòa nhà được gọi là hàng rào dần mọc lên, luật pháp và trật tự sụp đổ./n/có người nói, khi thảm họa phủ xuống trái đất, ý chí của con người là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm./n/có người nói, đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của ngươi./n/có người lại nói, ta muốn để bi ai của mình trở thành bi ai của thời đại./n/một chuyện xưa mới bắt đầu./n/qua khoảng thời gian hạo kiếp, ánh dương lần nữa trở lại.

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX