Giới thiệu truyện

Quyến luyến hồng trần. Thần phật tham lam, ta đành phải bước lên đỉnh cao để .....

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX