Giới thiệu truyện

Tuyện tiếp nối chap 545 của Fairy Tail, khi nhóm Natsu đi làm nhiệm vụ trăm năm.

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX