• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : TAKENAKA Hideo
  • Thể loại : Horror, Fantasy

Giới thiệu truyện

Dị Điểm Á Chủng Agartha, với cặp đôi Trap - Bách Hợp bá đạo nhất trong lịch sử, bắt đầu :D

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX