• Greatest Outcast
  • Điểm Review : 4.7/5
  • 2819 người đã theo dõi truyện này
  • 693460 lượt xem

Giới thiệu truyện

Thằng main siêu bá đạo, lạnh lùng, dạng một mình cân team và éo tha đứa nào, đảm bảo đọc xong theo dõi luôn

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX