• Trạng Thái : Hoàn Thành
  • Nhóm dịch : DC Comics
  • Tác giả : DC Comics
  • Thể loại : Comic, One Shot

Giới thiệu truyện

Giáng sinh của Larfleeze (lên sóng ngày 25/12)

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX