Giới thiệu truyện

tôi xuyên không rồi! khác với những người cha máu lạnh giết chóc kia! cha tôi là một nữ nhi nô chính hiệu! tôi là công chúa nhỏ duy nhất của ông ấy! tôi còn có cả hệ thống! cả người tôi đều là bug hack! nhưng tôi lại không ngờ

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX