• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Việt Comic
  • Tác giả : Khâu thụy Tân
  • Thể loại : Action, Manhua, Martial Art, Mature

Giới thiệu truyện

Đang cập nhật...

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX