Giới thiệu truyện

vào một thời đại không rõ, đạo nghĩa không còn, lòng người sa ngã. người và ma kết hợp thành một. thế giới xuất hiện ma đầu tiên. từ đây, ma đạo tung hoành, tàn hại sinh linh...

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX