• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Comedy, Romance

Giới thiệu truyện

một thanh niên đem về nhà 1 succubus nhưng không được làm "chuyện ấy", thay vào đó anh ấy có được một bé succubus dễ thương chăm sóc/n/vợ nhặt is real

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX