Giới thiệu truyện

lucifer, đại ma vương hi sinh thân mình để cứu quỷ tộc thoát khỏi diệt vong. sau đó chuyển sinh thành một mạo hiểm giả "bình thường"

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX