• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : DC Comics
  • Tác giả : DC Comics
  • Thể loại : Action, Comic, Supernatural

Giới thiệu truyện

Batman luôn có kế hoạch để đối phó với từng thành viên của JLA.
Sẽ ra sao nếu kế hoạch đó rơi vào tay kẻ xấu?

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX