Giới thiệu truyện

chung trường, chung lớp, nhà sát bên, đôi bạn thưở nhỏ có một bí mật mà ai cũng biết

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX