• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : DC Comics
  • Thể loại : Action, Comic, Mystery, Sci-fi

Giới thiệu truyện

Justice League: Cry for Justice xảy ra sau "Final Crisis", khi mà 2 thành viên cộm cán của JL là Batman và Martian Manhunter đã chết...
Truyện kể về đội JL khác được lãnh đạo bởi Hal Jordan, Oliver Queen...

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX