Giới thiệu truyện

mấy ngày gần đây, ở căn hộ bên dưới cứ có một mùi thối rữa kỳ lạ bốc lên. vài hôm sau, thằng bạn thân của tôi tự dưng mất tích. cả cô gái sống trong căn hộ đó cũng vậy. tiếp theo sẽ đến lượt ai đây…?

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX