• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Action, Comedy, Manhua

Giới thiệu truyện

nhân vật chính xuyên không, được giao nhiệm vụ cứu quốc. nhưng npc không cho nhiệm vụ, không có gói quà tân thủ, không có trang bị thần thoại... hệ thống, ngươi nói xem ta cứu quốc bằng cái rắm gì đây???

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX