• Kiếm Vũ
  • Điểm Review : 5.0/5
  • 4 người đã theo dõi truyện này
  • 18912 lượt xem

Giới thiệu truyện

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX