Giới thiệu truyện

chuyện về một cô gái luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng thật chất là

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX