• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Comedy, Romance, School Life

Giới thiệu truyện

mọi người dường như không nhận ra được sự tồn tại của tôi nhưng mà tại sao kubo-san lại...!!

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX