Giới thiệu truyện

đã từng nghe qua thôi dựng tiên tử chưa? vân miên chính là người đó! nhiệm vụ hạ phàm của cô chính là giúp hoàng đế kiêu quốc có con? cái gì? hoàng đế là người mắc chứng bệnh không sinh được con! là cái bệnh mà thái y hay thần y đều không chữa khỏi u vân miên cảm thấy rất áp lực” vân miên trẫm thấy chóng mặt máu truyền cho trẫm chút tiên khí” để hoàn thành nhiệm vụ, vân miên đã dốc hết tâm huyết!

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX