• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Manhua, Ngôn Tình, Cổ Đại

Giới thiệu truyện

sa cơ thất thế, bị gia tộc xóa tên, chịu mọi ức hiếp! lại không ngờ phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh! một khi thức tỉnh, chấn động đất trời! khi đứng trên đỉnh cao nhất, được mọi người kính ngưỡng, mới biết… “hắn”, lại là con gái!

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX