Giới thiệu truyện

lời nguyền từ nhiều đời trước, hắn ta nhất định sẽ cô độc cả đời, nhưng tình cờ gặp được yêu nghiệt tô lưu an. “chủ thượng, có người đẩy chủ mẫu xuống nước!” không cần gấp, ném xuống giếng đi. “chủ thượng, có người ngang nhiên không tôn kính chủ mẫu!”, không gấp, đem vứt ra ngoài đường. chủ thượng, chủ mẫu lại trốn rồi” , không gấp, đợi đã, chạy hướng nào? hắn ta là một người hô mưa gọi gió, nhưng bây giờ lại đang trên đường ráo riết đi tìm thê tử.

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX