Giới thiệu truyện

câu truyện xoay quanh Nữ thánh Ceclilia và mục-sư Lawrence

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX