Giới thiệu truyện

《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Cố sự bắt đầu vạn năm về sau, tại linh hoàn giới, hồ nữ liễu Nhạc nhi thân tộc bị huyết đao sẽ diệt môn, mình cũng bị truy sát. Vết thương chồng chất liễu Nhạc nhi trốn đến một khối đá lớn hạ, đang lúc truy sát ba vị tu tiên giả muốn đối hạ độc thủ thời điểm, tảng đá đột nhiên nổ bể ra đến, bên trong xuất hiện một người tướng mạo thường thường nam tử......

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX