Giới thiệu truyện

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN

Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư

Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn...

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX