• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Robin Corps
  • Tác giả : DC Comics
  • Thể loại : Action, Adventure, Comic

Giới thiệu truyện

Damian Wayne - Robin, con trai Người Dơi, cùng những cuộc phiêu lưu mới

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX