• Shiori to Touko
 • Điểm Review : 5.0/5
 • 2 người đã theo dõi truyện này
 • 791 lượt xem

 • Trạng Thái : Đang tiến hành
 • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
 • Tác giả : Đang cập nhật
 • Thể loại : One Shot

Giới thiệu truyện

Cool kissing tutorial :V
if u ask for translations, u will die :)

Giới thiệu truyện & Nhân vật
  XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
  XX_LIST_REVIEW_XX