• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Action, Drama, Seinen, Sci-fi, Horror, Adult

Giới thiệu truyện

xem phần 1 ở đây: http://truyensieuhay.net/truyen-tranh/shokuryou-jinrui-4757

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX