Giới thiệu truyện

sau khi xuyên việt, diệp hiên tình cờ có được hệ thống thôn phệ. không chỉ nuốt chửng được vạn vật, còn có thể đổi được huyết mạch, võ học, thần binh, đan dược, bảo vật... mạnh không gì cản nổi "ngươi còn chọc vào ta, có tin ta nuốt cả thần khí bảo kiếm của ngươi không?"

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX