• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Hamtruyen
  • Tác giả : Doris
  • Thể loại : Comedy, Hamtruyen, Manhua

Giới thiệu truyện

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX