Giới thiệu truyện

Một SUPERMAN của thế giới khác... Earth-One.

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX