• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : A3Manga
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Huyền Huyễn, Manhua

Giới thiệu truyện

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX