Giới thiệu truyện

Ba năm người ở rể kiếp sống, để Tiêu ca gặp vô số bạch nhãn cùng vũ nhục. Nhưng thê tử thiện lương cùng mỹ lệ, để hắn đến cùng khó mà dứt bỏ. Rốt cục, một khi thức tỉnh thần hào hệ thống, từ đây triển khai treo bức người sinh.

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX