• The Gamer
  • Điểm Review : 4.8/5
  • 10124 người đã theo dõi truyện này
  • 7455471 lượt xem

Giới thiệu truyện

Bạn sẽ làm gì khi cuộc sống trở thành 1 trò chơi

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX