Giới thiệu truyện

một nhà khoa học điên đã tạo ra bản sao của các lãnh chúa thời chiến quốc, và tất cả đều tập trung lại ở một trường trung học toàn bọn đầu gấu. các mưu lược thực giả và bạo lực xoay quanh uy quyền! ai thật sự là vị lãnh chúa mạnh nhất!?

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX