• Trạng Thái : Đang tiến hành
  • Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
  • Tác giả : Đang cập nhật
  • Thể loại : Action, Adventure, Fantasy, Romance

Giới thiệu truyện

câu truyện kể về chàng kiếm sĩ may mắn lượm được 2 bé loli khi đang làm nhiệm vụ. . . muốn biết diễn biến như thế nào, đợi hồi sau sẽ rõ

Giới thiệu truyện & Nhân vật
    XX_LIST_TINTUC_XX
Đánh giá của người đọc
    XX_LIST_REVIEW_XX